Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad OKSANA MATSKEVITŠ FIE (edaspidi Tegeluskaar) kodulehel/e-poes (www.Tegeluskaar.ee). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“).
Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

 

1. Isikuandmete töötleja kontaktandmed OKSANA MATSKEVITŠ FIE (edaspidi Tegeluskaar)
Äriregistri kood: 14580515
Aadress: : Ida-Virumaa, Jõhvi, Vilja tn 8, 41531
E-posti aadress: info@Tegeluskaar.ee

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Isikuandmetena käsitleb Tegeluskaar kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need hõlmavad:
Ees- ja perekonnanimi
Aadress
Telefoninumber
E-maili aadress
Isikukood
Info kliendi sooritatud ostude kohta Tegeluskaar kauplustes ja e-poes
Tegeluskaar edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Tegeluskaar-il on õigus edastada isikuandmeid:

transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks

seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele

Tegeluskaar koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks)

Tegeluskaar järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda tema isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajal.
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Tegeluskaar, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

3. Muude andmete kogumine
Tegeluskaar kogub ka isikustmata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht). Neid andmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgiga analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist, et oleks võimalik vajadusel parandada ja arendada Tegeluskaar-i poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

4. Andmete kogumisviisid
Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Kontaktandmete esitamisel Tegeluskaar kauplustes või e-poes
Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
Ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Tegeluskaar kaupluses või e-poes

5. Turvalisus
Kõiki Tegeluskaar teatavaks saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning Tegeluskaar rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

6. Privaatsuspoliitika muudatused
Tegeluskaar jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. Tegeluskaar tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@Tegeluskaar.ee

7. Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile